Demens

Certificering som demensplejehjem

På socialudvalgsmødet den 1. juni 2016 udpegede Socialudvalget 3 plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune, som de ønsker certificeret som demensplejehjem. Udover Lykkevalg blev Nørrevænget i Gislev og Åhaven i Ferritslev udpeget.

Faaborg-Midtfyn Kommune bliver dermed den første kommune i Danmark, hvor plejehjemmene bliver certificeret.

At blive certificeret betyder, at plejehjemmet skal opfylde en række krav.Som udgangspunkt skal alle plejehjem certificeres.

Der er to dele i certificeringsmodellen, en almen og en speciel del. Den almene del indeholder krav, som alle plejehjem skal opfylde, og i den specielle del er der yderligere skærpede krav, som skal opfyldes for, at kunne blive certificeret som demensplejehjem. Når plejehjemmet er blevet certificeret, vil det blive fulgt op af et årligt tilsyn for at sikre, at kravene overholdes.

Den 28. september 2016 havde Lykkevalg tilsyn foretaget af Socialtilsyn Syd. Tilsynet havde til formål at vurdere, om Lykkevalg opfylder kravene, for at kunne blive certificeret som demensplejehjem. Tilsynet var på Lykkevalg en hel dag, hvor de snakkede med leder, medarbejdere, beboere og pårørende. Tilsynet var rundt på plejehjemmet og fik set boliger, køkken og fællesfaciliteter, ligesom de var rundt i haveanlægget.

Plejehjemmet Lykkevalg blev pr. 1.1.2017 certificeret som demensplejehjem.