-Hvad er demens

Demens er en samlet betegnelse der dækker over mere end 200 forskellige sygdomme i hjernen. Selvom vi ikke ved, hvorfor demenssygdomme opstår, skyldes det altid sygelige forandringer i hjernen. Den hyppigst forekommende er Alzheimers. 

Ordet demens er latin og betyder ”væk fra sindet”. Og det er kendetegnende for demens at den der rammes ændrer personlighed. 

Risikoen for at få en demenssygdom stiger med alderen. Men det er en myte, at en demenssygdom er en naturlig følge af alderdom.

De fleste demenssygdomme er fremadskridende og der findes ingen helbredende kur mod sygdommen. En demensramt vil langsomt blive dårligere og behovet for hjælp vil vokse. Længden af forløbet kan variere fra nogle få år til flere årtier.

Mange demenssygdomme kan behandles, så symptomerne mindskes, men alle demenssygdomme kræver pleje og omsorg.

Det er meget vigtigt, at pleje og omsorg tilrettelæges ud fra den enkeltes livshistorie, baggrund, livsstil, behov, ønsker og ressourcer (personorienteret omsorg).