Alt det praktiske

Når du skal flytte på plejehjem er der naturligvis en del praktiske spørgsmål. Læs her om:

 • Indskudslån
 • Ansøgning om varmetilskud, boligstøtte
 • Kost
 • Tilvalgsydelser (toiletartikler + rengøringsartikler)
 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Nødkald

Indskudslån

Når du skal flytte på plejehjem kan du søge om beboerindskudslån hos kommunen. Læs mere og hent ansøgningsskema på borger.dk

Varmetillæg og boligstøtte

Varmetillæg og boligstøtte skal søges hos Udbetaling Danmark. Du kan læse mere og ansøge om

Døgnkost

Du kan blive tilmeldt vores døgnkostordning. Døgnkost vil sige at du får tilbudt 3 hovedmåltider, mellemmåltider, samt evt  f.eks proteintilskud eller anden specielkost hvis der er behov for det.

På Plejehjemmet Lykkevalg spiser vi varm mad til aften. Det leveres fra Tømmergårdens storkøkken som kølemad, der bliver færdigtilberedt i vores eget køkken. Resten af døgnkosten producerer vi selv.

Vi har morgenbuffet og frokostbuffet. Til frokost vil der dagligt være en lun ret.

Vi har ansat en økonoma der sammen med to husassistenter sørger for den daglige kost. Du vil umiddelbart efter indflytning blive tilbudt en ernæringsscreening med det formål at optimere din ernæringstilstand.

Døgnkosten koster i 2020 kr. 3759,00

Tilvalgsydelser

Du har mulighed for at tilvælge:

 • Toilet pakke (personlig plejeartikler), kr. 71,00 pr måned (2018)
 • Rengøringspakke (rengøringsartikler), 85,00 pr. måned (2018)

Alternativt skal du ( eller din familie) selv sørge for at indkøbe disse artikler. Vi skal dog henlede obmærksomheden på at rengøringsprodukter skal være miljøgodkendte (svanemærket).

Vores personale må ikke håndtere f.eks klorin. 

Rengøring

Vi har ansat en rengøringsassistent til at gøre rent i boligerne. Du kan visiteres til rengøring i din bolig 1 gang hver 14. dag.

Tøjvask

Vores plejepersonale sørger for at vaske dit tøj efter behov. Du får dit eget personlige vaskekort som skal registreres i vaskemaskinen før hver vask og beløbet trækkes automatisk via huslejen. Det er boligselskabet Domea der administrerer dette.

Vi påtager os ikke at vaske specielt sart tøj eller stoffer.

Nødkald

Når du flytter på plejehjem i Faaborg-Midtfyn kommune, får du ikke automatisk et nødkald.

På plejehjemmene er der døgnbemanding og hjælpen er derfor tæt på dig døgnet rundt. Personalet er opmærksom på om der hos den enkelte beboer er behov for f.eks hyppige tilsyn, faste aftaler eller andre tiltag.

Det vil derfor altid være en individuel vurdering om man kan få et nødkald.

Som udgangspunkt skal et af nedennævnte kriterier være opfyldt:

 • Øget faldtendens
 • Manglende evne til at kommunikere
 • Kronisk lidelse der kan medføre akut behov for sygeplejerske eller lægebesøg
 • Terminalpatient

En forudsætning for at få et nødkald er, at beboeren har forståelse for anvendelsen af et nødkald. Behovet for nødkald revurderes efter behov, dog mindst en gang om året.