Lykkevalgs medarbejdere

Medarbejdere på Lykkevalg

Personalet på Lykkevalg er sammensat af mange faggrupper:

  • Social og sundhedshjælpere
  • Social og sundhedsasistenter
  • Sygeplejerske
  • Økonoma
  • Husassistenter
  • Social og sundhedshjælper elever
  • Praktikanter

Derudover har vi et tværfagligt samarbejde med tereapeuter i plejen, omsorgstandplejen, sygeplejefaglige specialister, fodtereapeut, praktiserende læger m.fl.

Birgit Olsen

 Økonoma

Lis Egelund Vestergaard

Husassistent

Jihan Shaker

Ernæringsassistent

Birgit Pedersen

Social og sundhedsassistent

Dorthe Smed Thomsen

Social og sundhedsassistent

Demensvejleder, praktikvejleder

Rikke Hansen

Social- og sundhedsassistent

Barsel

Elisabeth Fernandez

Social- og sundhedshjælper

Maria Juel Ahlstrøm

Sygeplejerske

Mia Havgaard Jørgensen

Social og sundhedsassistent

Mette Kildevæld Andersen

Social og sundhedsassistent

Janett Safine Liff Larsen

Social og sundhedsassistent, Aktivitetsmedarbejder

Tillidsrepræsentant

praktikvejleder for social og sundhedselever

Lotte Holst Hansen

Social og sundhedshjælper

Lucyna G. Hansen

Social og sundhedshjælper

Trine Spillemose Bertelsen

Social og sundhedshjælper

Forflytningsinstruktør

Vagtplanlægger

Jytte Henriksen

Sygehjælper

Gitte Høj Larsen

Social og sundhedshjælper

ELEVER

STUDERENDE

AFLØSERE

Isabella

Afløser

Maria Cathrine Mortensen

Sygeplejestuderende

Afløser

Opdateret 28.2.2017