Værdigrundlag

På Plejehjemmet Lykkevalg tager vi udgangspunkt i det enkelte menneske, bl.a. ved at:

  • betragte ethvert menneske som unikt og værdifuldt.
  • imødekomme det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg, og styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd.
  • respektere det enkelte menneskes holdninger, meninger, værdier og levevis.
  • give plads og rum til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

Som mennesker udvikler vi os livet igennem, fra vi bliver født til vi dør.

Efterhånden som livet skrider frem, får vi mange erfaringer på godt og ondt med os i bagagen. Vores behov, ønsker, ressourcer og mål i livet ændrer sig også, men de forsvinder ikke.

Nogle af os oplever af forskellige årsager tab af funktionsevne fysisk eller psykisk. Det kan betyde, at vi ikke fungerer optimalt, men vi vil stadig have behov og ønsker, som vi gerne vil have opfyldt.

Vores opgave er at yde personorienteret omsorg og understøtte det enkelte menneskes liv.