Tilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommunes plejehjem er underlagt myndighedens kontrol.

Der føres regelmæssig kontrol med plejehjemmene af følgende myndigheder:

  •  Kommunalt tilsyn, uanmeldt tilsyn
  •  Embedslægetilsyn, uanmeldt tilsyn
  •  Fødevarekontrollen, uanmeldt tilsyn


Kommunalt tilsyn:

Plejehjemmene får som udgangspunkt et årligt uanmeldt kommunalt tilsyn. Det kommunale tilsyns opgave er at føre kontrol med, om plejehjemmene efterlever gældende kvalitetsstandarder samt vedtagne værdigrundlag og retningslinjer.

Embedslægetilsyn


Embedslægen fører tilsyn i forhold til om de sundhedsfaglige krav og retningslinjer bliver overholdt f.eks. i forhold til retningslinjer for medicinhåndtering, dokumentation og patientrettigheder.

Fødevarekontrollen:

Fødevarekontrollen fører tilsyn med, om regler og retningslinjer i forhold til produktion af mad samt håndtering af fødevarer bliver overholdt. Hver gang Fødevarekontrollen harværet på besøg, udleveres en smiley, der skal være synligt tilgængelig.

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på de seneste års rapporter og smileys.