Tilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommunes plejehjem er underlagt myndighedens kontrol.

Der føres regelmæssig kontrol med plejehjemmene af følgende myndigheder:

  •  Kommunalt tilsyn, uanmeldt tilsyn
  •  Fødevarekontrollen, uanmeldt tilsyn

Kommunalt tilsyn:

Plejehjemmene får som udgangspunkt et årligt uanmeldt kommunalt tilsyn. Det kommunale tilsyns opgave er at føre kontrol med, om plejehjemmene efterlever gældende kvalitetsstandarder samt vedtagne værdigrundlag og retningslinjer. Tilsynene udføres af Socialtilsyn Syd.

Fødevarekontrollen:

Fødevarekontrollen fører tilsyn med, om regler og retningslinjer i forhold til produktion af mad samt håndtering af fødevarer bliver overholdt. Hver gang Fødevarekontrollen har været på besøg, udleveres en smiley, der skal være synligt tilgængelig.

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på de seneste års rapporter og smileys.