Kontrolrapporter

Kontrolrapporter og smileys

kontrolbesøg foretages uanmeldt af fødevarekontrollen som efter hvert kontrolbesøg udfærdiger en rapport med tildeling af smileys. Nedenfor kan rapporterne fra alle kontrolbesøg ses.


Kontrolbesøg 15. januar 2016 - Elite smiley

Kontrolbesøg 14. februar 2014 - Elite smiley

Kontrolbesøg 10. februar 2012 - Glad smiley

Kontrolbesøg 20. marts 2013 - Glad smiley

Kontrolbesøg 28. juli 2011 - Glad smiley