Socialtilsyn Syd

1. Januar 2017 blev Plejehjemmet Lykkevalg det første certificerede demensplejehjem. At blive certificeret betyder der er en række krav vi skal leve op til, blandt andet i forhold til sikkerhed, personorienteret tilgang, samarbejde med pårørende og lokalsamfund m.m.

Myndigheden der skal tilse at vi lever op til disse krav er Socialtilsyn Syd.

Nedenfor er der link certificeringsrapporten fra 2016 samt tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn 2017.

Tilsynsrapport 2017

Certificeringsrapport 2016