Tilsynsrapport

1. Januar 2017 blev Plejehjemmet Lykkevalg det første certificerede demensplejehjem. At blive certificeret betyder der er en række krav vi skal leve op til, blandt andet i forhold til sikkerhed, personorienteret tilgang, samarbejde med pårørende og lokalsamfund m.m.

Myndigheden der skal tilse at vi lever op til disse krav er Socialtilsyn Syd.

 

Tilsynsrapport 2021