Høstfest

Høstfest 2020

Den 23. september holdt vi traditionen tro høstfest.

I år måtte vi desværre holde høstfesten uden gæster og pårørende grundet Covid-19 situationen.

Det blev dog en rigtig god dag for beboerne. Køkkenpigerne sørgede som sædvanligt for god og lækker mad. Og der blev hygget og festet.

Hvorfor er det nu, vi holder høstfest?

Før i tiden havde man ikke mejetærskere og andre maskiner, der kunne lette høstarbejdet. Derfor samledes alle, der boede på gården, for at hjælpe til med høsten. Mændene mejede kornet og pigerne bandt negene, inden det samlede læs blev kørt hjem til gården. Man startede ofte med at høste i juli og  sluttede senest d. 29. september på Mikkelsdag. Det var hårdt arbejde at høste med håndkraft og selvom der blev holdt nogle mindre fester i løbet af høstperioden, så stod den store afsluttende høstfest som et samlingspunkt, man så frem til. Her kom den gode hjemmebryggede øl på bordet, der blev dækket op med solid festmad og der blev pyntet med neg og blomster. Ofte var der fest, musik og dans hele aftenen.

Høstfesten under forandring

Efterhånden som maskinerne gjorde deres indtog i landbruget, blev både mænd og kvinders arbejdsbyrde i forbindelse med høsten meget mindre. Høstfesten ændrede også karakter. Fra at være en konkret glæde og taknemmelighed for, at høsten var kommet sikkert i hus, har den i dag en mere symbolsk værdi. Hvor det før primært var landbolivet, der holdt høstfest, er det i dag et mere udbredt fænomen. Mange mennesker uden specifik tilknytning til landbruget deltager gerne i høstfester rundt omkring, fordi de mener, at "høst" og afkast kan være meget mere end den konkrete høst fra marken. Livet giver jo dagligt et afkast, der kan høstes - og det er alt sammen værd at fejre.