Beboerråd

Beboerrådet på Lykkevalg opløste sig selv i 2013 og erstattes med 2 årlige dialogmøder hvor beboere og nærmeste pårørende inviteres.

På Plejehjemmet Lykkevalg har beboerrådet opløst sig selv i 2013. Grunden til dette var at der i et beboerråd skal være en overvægt af beboere / pårørende. Det har ikke været muligt så derfor valgte rådet at opløse sig

Formålet med et beboerråd er at skabe dialog mellem beboere, pårørende, medarbejdere,leder og samarbejdspartnere. Rådet skal medvirke til drøftelse af rammer for livet på plejehjemmet og give beboerne mulighed for indflydelse på eget liv. Rådet skal have mulighed for at komme med bemærkninger til tilsynsrapporter fra de kommunale tilsyn og embedslægetilsyn.

Beboerrådet på Lykkevalg erstattes af 2 årlige dialogmøder hvor beboere og nærmeste pårørende bliver inviteret. Formål og indhold er det samme men hvor alle for mulighed for at deltage i drøftelserne.

Der indkaldes via denne hjemmeside samt ved opslag på plejehjemmet og brev til beboerne. Referat fra dialogmøderne vil blive lagt på denne hjemmeside under "vores hus>beboerråd.