Dialogmøder

Dialogmøde 15. november 2016

Vi indkalder hermed beboere og nærmeste pårørende til dialogmøde den 15. november 2016 kl. 18.30.

Dagsorden:

 1. Velkommen v/ plejehjemsleder Børge Fugl Hansen
 2. Orientering om de sidste tilsynsrapporter

  • Embedslægetilsyn
  • Kommunalt tilsyn
  • Fødevarekontrollen

 3. Lykkevalgs fremtidige status som demensplejehjem.

  • Orientering besøg af socialtilsyn syd

 4. Indkomne forslag
 5. Evt.

 Plejehjemmet Lykkevalg vil være repræsenteret ved:

 • Plejehjemsleder Børge Fugl Hansen
 • Demensvejleder Lone Carstensen
 • Demensvejleder Dorthe Smed Thomsen
 • Aktivitetsmedarbejder Janett Safine Larsen

Der vil blive mulighed for undervejs at stille spørgsmål til panelet.

 Dialogmøder i 2017:

 •   6. april kl. 18.30 - 21.00
 • 18. oktober kl. 18.30 - 21.00