Indvielse af sansehaven

24. september 2015 indviede vi vores sansehave

Orangeriet er på plads og grundstenen i vores sansehave er lagt. 5 år er der gået fra tanke til realisering.

Beboere og medarbejdere er derfor glade for vi nu kan indvie vores sansehave. Orangeri, sti system og de to runddele i haven er første etape. Der er plantet skov med frugttræer, buske med forskellige slags bær og naturligvis planter der er en fryd for alle sanser.

I runddelen ud mod P-pladsen er tænkt en dufthave. I runddelen i modsatte side mod marken er der planlagt en bålhytte som vi forventer at kunne opsætte i løbet af oktober / november 2015.

Stisystemet udenom orangeriet skal der være forskellige frugttræer og bærbuske. Der vil blive lagt løg så vi kan nyde et væld af farvestrålende løgplanter henover forår og sommeren. Kort sagt vil vi udvikle vores have til glæde for beboerne som vil kunne få brugt alle sanser.

Bålhytten tænker vi også som et socialt samlingssted hvor vi sammen med dagpleje/børnehavebørn, skolebørn og andre interessenter kan bygge bro mellem generationerne med hygge, bål, snobrød og musikalske indslag.

Fuldt udbygget vil vores sansehave også være anlagt så den danner rammen hvor beboerne kan færdes frit og trygt.